Analisa Peperiksaan

pmr bg

 

ANALISA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN TIGA (PT3)

 

BIL

MATA PELAJARAN 

2015

2016

2017

2018

BIL

 % 

BIL

 % 

BIL

 % 

BIL

 % 

1.

BAHASA MELAYU (LISAN)

 38 100   56 100   80 100   72 100 

2.

BAHASA MELAYU (BERTULIS)

 27 71  52  93  68  85  63 88

3.

BAHASA INGGERIS (LISAN)

 14  37  35  63  69  86  19  26

4.

BAHASA INGGERIS (BERTULIS)

 15  39  13  23  40  50  41  57

5.

BAHASA ARAB 

 35  92  31  55  57  71  40  56

6.

PENDIDIKAN ISLAM 

 33  87  53  95  75  94  65  90

7.

SEJARAH 

 38  100  56  100  80  100  71  99

8.

GEOGRAFI 

 38  100  56  100  80  100  61  85

9.

MATEMATIK 

 14  37  35  63  48  60  44  61

10.

SAINS

 23  61  44  79  52  65  53  74

11.

KHB

 13  34  41  73  69  86  65  90
                   

GRED

BIL

%

BIL

%

BIL

%

BIL

%

11A

 5 13   13 23   32 40   13  18

10A

 6  16  7 13   7  9  5  7

9A

 4  11  7 13   9  11  16  22

8A

 4  11  11 20   10  13  17  24

7A

 5  13 13   8  10  7  10

6A

 5  13  6 11   9  11  6  9

5A dan ke bawah

 9  24  5  5  6  8  11

 

PAUTAN :

Kemaskini pada: 10 Mei 2019