Visi dan Matlamat

 

quran

 

VISI

 

Merealisasikan Falsafah Pendidikan Yayasan Islam Kelantan disamping melahirkan para Huffaz yang berketerampilan dalam semua bidang menjelang 2025

 


 

MISI

 

Melahirkan para Huffaz yang mampu menghayati isi kandungan Al-Quran, menguasai ilmu waqi'e dan syar'ie serta memiliki sahsiah terpuji disamping mempunyai kecerdasan mental dan fizikal. 

 


 

MATLAMAT

 

Penubuhan MTST ini adalah untuk merialisasikan matlamat pendidikan Yayasan Islam Kelantan dan selaras dengan matlamat serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) iaitu untuk melahirkan insan yang baik dan sempurna yang mempunyai ciri-ciri sperti berikut:

 

  1. Beriman kepada Allah s.w.t dan rukun-rukun iman yang lain
  2. Berilmu pengetahuan
  3. Berakhlak mulia
  4. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara
  5. berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara
  6. memiliki keperibadian yang seimbang dan sepadu

 


 

MOTO

 

MEMBINA GENERASI AL-QURAN