Maklumat Semasa Pelajar

BANNER WEB copy

SESI 2022/2023

Jumlah keseluruhan pelajar pada sesi 2022/2023 ialah seramai 201 orang.

KETUA PELAJAR : Ahmad Nabeel Al Hakeem Bin Ahmad Rizal

 

Di bawah ialah pecahan dan jumlah pelajar mengikut kelas dan tingkatan

 

TINGKATAN 1


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 22 orang    22 orang  

 


 

TINGKATAN 2


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 21 orang    19 orang  

 


 

TINGKATAN 3


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 28 orang    29 orang  

 


 

TINGKATAN 4


IBNU
KHALDUN

 


IBNU
RUSHD

 13 orang    11 orang  

 


 

TINGKATAN 5


IBNU
KHALDUN

IBNU
RUSHD

17 orang   17 orang

 

 

Kemaskini pada: 14 November 2023