Up

Sukatan Al-Quran

Sukatan Al-Quran yang mesti dihabiskan setiap tahun

Tarikh:
29 April 2020
Sukatan Hafazan Al-Quran yang perlu diikuti oleh pelajar tingkatan 3 mengikut hari pembelajaran.
Tarikh:
29 April 2020
Sukatan Hafazan Al-Quran yang perlu diikuti oleh pelajar tingkatan 2 mengikut hari pembelajaran.
Tarikh:
29 April 2020
Sukatan Hafazan Al-Quran yang perlu diikuti oleh pelajar tingkatan 1 mengikut hari pembelajaran.
Tarikh:
09 Februari 2019

Sukatan Hafazan Al-Quran yang perlu diikuti oleh pelajar tingkatan 1 mengikut hari pembelajaran.

Tarikh:
04 Februari 2019

Sukatan Hafazan Al-Quran yang perlu diikuti oleh pelajar tingkatan 2 mengikut hari pembelajaran.

Tarikh:
03 Februari 2019

Sukatan Hafazan Al-Quran yang perlu diikuti oleh pelajar tingkatan 3 mengikut hari pembelajaran.

Tarikh:
01 Januari 2013

Rancangan tahunan sukatan Al Quran pelajar MTSBA