Maklumat Semasa Pelajar

pelajar

SESI 2019/2020

Jumlah keseluruhan pelajar pada tahun 2020 ialah 167 orang.

KETUA PELAJAR : Luqman Hakim Bin Sabri

 

Di bawah ialah pecahan dan jumlah pelajar mengikut kelas dan tingkatan

 

TINGKATAN 1


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 21 orang    21 orang  

 


 

TINGKATAN 2


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 28 orang    26 orang  

 


 

TINGKATAN 3


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 20 orang    23 orang  

 


 

TINGKATAN 4


IBNU
KHALDUN

 


IBNU
RUSHD

 20 orang    23 orang  

 

 

Kemaskini pada: 25 Februari 2021