Maklumat Semasa Pelajar

BANNER WEB copy

SESI 2021

Jumlah keseluruhan pelajar pada tahun 2021 ialah 180 orang.

KETUA PELAJAR : Ahmad Bin Ahmad Lutfi

 

Di bawah ialah pecahan dan jumlah pelajar mengikut kelas dan tingkatan

 

TINGKATAN 1


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 31 orang    29 orang  

 


 

TINGKATAN 2


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 20 orang    18 orang  

 


 

TINGKATAN 3


IBNU
KHALDUN


IBNU
RUSHD

 27 orang    25 orang  

 


 

TINGKATAN 4


IBNU
KHALDUN

 


IBNU
RUSHD

 14 orang    16 orang  

 

 

Kemaskini pada: 07 Jun 2021